OD ROKU 2003

Pomáhame

“Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale priznať sa k jedincom, ktorým osud vtisol znak menejcennosti, si vyžaduje
ľudí celých, obetavých, ľudí vysokej 
kultúry srdca."    
Viliam Gaňo
19

rokov POMOCI

15

Partnerov

48

Projektov

27521

Eur

Občianske združenie (OZ)

Slovenskí levi Srdce Slovenska

OZ bolo založené 9. októbra 2003 s názvom LIONS KLUB Kremnica, 16. januára 2015 sa premenovalo na Lions Club Heart of Slovakia. OZ bolo členom medzinárodnej humanitárnej organizácie Lions Clubs International (District 122) od 15. apríla 2004 do 6. mája 2021. Od 11.októbra 2021 používa OZ názov Slovenskí levi Srdce Slovenska. OZ je spoluzakladateľom a členom Asociácie Slovenských Levov od 12.11.2019.  
Splav rieky Hron

Športové aktivity

Splav rieky Hron

Každoročne organizujeme splav rieky Hron, pre partnerov, prijímateľov, podporovateľov a sympatizantov združenia. 

Spoločenské aktivity

Predaj vianočného punču, plesy a koncerty

Každoročne organizujeme predaj vianočného punču. Pri významných príležitostiach organizujeme koncerty a plesy. 100% výťažku slúži na podporu prijímateľov vo forme projektov a darov .    

Výsadba stromčekov

Enviromentálne aktivity

Výsadba stromčekov

Zúčastňujeme sa výsadby stromčekov v projekte ZELENÁ PLANÉTA (výzva IP LCI Wing-Kun Tama 2011-2012, s názvom One Milion Trees).  Lokalita chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát pri lokalite Biely Kríž nad bratislavskou štvrťou Rača.

Spojená škola internátna Kremnica
Spojená škola internátna Kremnica (Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu v Kremnici)

Ďakujeme členom za každoročné zabezpečenie Mikulášskych balíčkov (120ks ) pre žiakov internátnej školy a prepravu žiakov na Zimné športové hry na Skalke. Rovnako aj za zrealizované projekty Detské ihrisko "Karibik" 2008 | 4979,- €, dovybavenie miestnosti "Snozelen" podsvieteným guličkovým suchým bazénom pre deti VARIANTU "C" 2013 | 2140,- €,  "Rekonštrukcia jedálne" v budove internátu v Kremnici 2004 | 1660,- € ako aj za vecný dar v roku 2005 | 332,- € a finančný dar v roku 2006 | 166,- €. 

Svetielko nádeje
Občianske združenie Svetielko nádeje

Vďaka OZ Slovenskí levi Srdce Slovenska sme naše prístrojové vybavenie rozšírili o 3 chirurgické odsávačky na uvoľňovanie a spriechodňovanie dýchacích ciest detských hospicových pacientov. Veľmi pekne ďakujeme za ich zakúpenie a darovanie práve Detskému mobilnému hospicu Svetielko nádeje. Ďakujeme za možnosť pomáhať spolu s vami. 2022 | 500,- €

Lions Clubs International Foundation
Lions Clubs International Foundation

Podporujeme medzinárodnú nadáciu Lions Clubs International Foundation. Členovia klubu (MJF Vlasta Čamajová, MJF Bohumír Krátky a MJF Ján Líška) sú členmi spoločenstva zakladateľa Lions Clubs International Melvina Jones | viac ako 3100,- € 

Občianske združenie PONS

Ďakujeme členom občianskeho združenia za pokrytie nákladov OZ PONS spojených s organizovaním Detského denného letného integračného tábora (2017, 2018 a 2019)  | 2200,- € 

Biela Pastelka
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

V rokoch 2015-2018 sme podporili verejnú zbierku Biela Pastelka cez organizáciu LCI (District 122) Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska | viac ako 750,- €

Lions Quest Slovakia
Lions Quest Slovakia (www.lions-quest.sk)

Podporujeme medzinárodný preventívno vzdelávací program realizovaný nadáciou LCIF, ktorého cielom je podpora rozvoja sociálno-emocionálnych schopností detí a mládeže zavádzaním moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Program je implementovaný už 25 rokov dnes už v 120 krajinách sveta. 

Detský domov Bratislava
Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Učiteľská (Detský domov Bratislava)

Usporiadali sme Detský Letný Lions Tábor 2015 na Chate nad Králikami sme počas druhého augustového týždňa pre deti z Detského domova Bratislava.  | 1360,- € 

DOM SVÄTEJ ALŽBETY krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o.

Finančným darom sme podporili krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov v Banskej Bystrici v roku 2014 | 100,- € 

St. Cyril and Method Hospital in Kenya

Zúčastnili sme sa otvorenia III. etapy výstavby malej nemocničky v Mukuyu-ini v Keni v roku 2013. Tento projekt financovaný členmi Lions Clubs Internatiobnal (District 122 a District 411A) sme podporili materiálnym a vecným plnením pre kenských obyvateľov a deti. | 1000,- € 

Spojená škola internátna Kremnica
Domov sociálnych služieb Doména v Žiari nad Hronom

Ďakujeme členom za každoročné Mikulášske prekvapenie (20ks ) pre prijímateľov sociálnych služieb zariadenia. Rovnako aj za finančné dary v roku 2005 | 166,- € a v roku 2006 | 166,- €.